Ta artrostestet

Ledbandsskada i knä

Senast uppdaterad: oktober 15, 2018

Att något av knäledens sidoledband eller korsband skadas är särskilt vanligt bland individer som utövar sporter såsom fotboll eller ishockey. Dessa idrotter involverar nämligen snabba vridmoment och tacklingar. Den här typen av skada drabbar också skidåkare till stor grad, framförallt vid utförsåkning. Att få en skada på ett ledband i knät är inget ovanligt och idag finns mycket god vård som gör att den drabbade kan bli fullt återställd.

Orsaker till ett skadat ledband i knät

En ledbandsskada uppstår när ledbanden fått utstå trauma i samband med en vridning eller vackling av knät. Skadan är ett resultat av att underbenet viker sig antingen utåt, inåt eller översträcks i förhållande till lårbenet. Skadorna räknas i grader om 3, där grad 1 är lindrigt och grad 3 allvarligt. En ledbandsskada ger oftast tydlig smärta och leder till att patienten söker sjukvård, vilket är korrekt. Kan man diagnostisera ledbandsskadan tidigt så blir nämligen oftast slutresulatet bättre. 

Symtom på ett skadat ledband i knät

Ledbandsskador i knät delas in i två kategorier – dels skador på det yttre respektive inre ledbandet och dels korsbandsskador på det främre eller bakre korsbandet. Beroende på trauma kan individen ha en skada på en eller flera av dessa, alternativt i kombination med en skada på menisk. Vid en grad 3-skada är det sistnämnda vanligt. Här kan bland annat menisken eller bristning av korsband kan förekomma. Inte sällan kan även ledbanden slita av delar av skelettet, så kallade avulsionsfrakturer.

Beroende på vilket ledband i knät som är skadat kan symtomen variera. Vid skada på det inre ledbandet sitter smärtan på knäts insida. Om skadan är av högre grad upplevs också en instabilitet. Ett gott tecken på att skadan är lindrig är om individen kan gå nedför en trappa då denna rörelse belastar ledbandens stabiliserande funktion mycket. En yttre ledbandsskada ger smärtor på sidorna av knät. Även här är det vanligt med instabilitet. Korsbandsskador ger framför allt instabilitet, så kallat give away fenomen. Det kan då kännas som att benet ger vika mitt i ett steg. Man kan även uppleva smärta mitt inne i knäleden. 

Om ett ledband i knät skulle vara helt av är symtomen för detta mycket påtagliga med smärta och svårigheter att belasta. Individen kan uppleva en känsla av att knät hoppar ur led eller viker sig. Instabiliteten är därmed hög och det är så gott som omöjligt att stödja på benet. Vid en sådan skada bör man söka sjukvård omgående. De goda nyheterna är att med rätt behandling är chansen till full återhämtning stor.

Hur ett skadat ledband i knät behandlas

Behandlingen av ett skadat ledband i knät består framförallt av rehabilitering, främst vid skador av grad 1 och 2. En ortos, det vill säga ett stabiliserande bandage, är ett vanligt hjälpmedel. Detta brukar rekommenderas att bäras i upp till sex veckor efter att skadan uppstått. Utifrån individens rörlighet kan i vissa fall även muskelträning påbörjas i samband med användandet av ortosen. Det är framförallt skadans omfattning som bestämmer längden av och innehållet i rehabiliteringen.

Vid svårare, grad 3, skador av ledband i knät kan operation bli aktuellt. Detta är dock långt ifrån det första alternativet. Intensiva rehabiliteringsprogram används främst då det visat sig ha en långsiktig effekt på läkningsprocessen. Det är vanligt att läkare avvaktar och gör flera bedömningar innan ett eventuellt kirurgiskt ingrepp aktualiseras. Behovet av en operation bedöms också utifrån individens krav på fysisk förmåga, exempelvis vilken nivå man idrottar på.

Här finns mer information om andra orsaker till smärta i knät.


Till toppen av sidan