Ta artrostestet

Ont i knät – symtom

Senast uppdaterad: juni 12, 2020

Knäleden är en komplex sruktur. Därför är det inte särskilt konstigt att problem och skador kan uppstå. Det är helt enkelt väldigt vanligt att få ont i knät, något som kan ha många bakomliggande orsaker. Några exempel är knäledsartros, meniskskada och löparknä. Alla dessa tillstånd kräver en viss typ av behandling och därför är det viktigt att kunna peka ut vad smärtan beror på.

Ont i knät av löparknä

Om du springer mycket och upplever smärta i knät kan det röra sig om löparknä. Detta yttrar sig oftast genom att den drabbade får ont i knät vid löpning – därav namnet. Framför allt rör det sig om smärta på utsidan av knät, ofta en skärande smärta som kommer efter några minuters löpning. Orsaken till löparknä är en överbelastning av muskulatur på utsidan av knäleden. Oftast beror detta på en kombination av dålig löpteknink och snabbt ökad träningsintensitet utan tillräcklig vila och återhämtningsperioder. 

Meniskskada kan göra att man får ont i knät

Att få ont i knät vid böjning av lederna, till exempel om man sitter på huk eller när man går i trappa, kan vara ett tecken på meniskskada. Meniskerna ska fungera som stötdämpare när leden belastas. Har dessa blivit skadade kan det röra sig om en spricka eller lossad bit. När det sker kan det hända att knät låser sig i en position. Dessa symtom, i kombination med smärta, är karaktäristiskt för en meniskskada.

Att man har ont i knät vid belastning behöver dock inte vara lika med meniskskada. Däremot är låsningar, smärta vid rotation och böjning samt återkommande svullnad av knät typiska symtom. För att behandla skadan kan en viss typ av träning vara lämpligt. Många gånger läker det dock av sig självt. Av den anledningen kan läkaren vilja avvakta lite när det finns misstankar om en meniskskada.

Ont i knät på grund av ledutgjutning, så kallat hydrops

Om man har ont på baksidan av knät kan det bero på en ledutgjutning, så kallat hydrops. Detta uppstår som en följd av exempelvis en meniskskada. Hydrops kan också komma av kroniska ledsjukdomar. En ledutgjutning innebär att en ökad mängd ledvätska bildas som en följd av någon typ av irritation i leden som orsakar problem. Ledvätska är nämligen kroppens eget sätt att smörja en dåligt fungerande led. Fysioterapi används som en form av behandling mot hydrops.

Artros som orsak till att man får ont i knät

Knäledsartros kan ge flera symtom, bland annat belastningsvärk, svullnad och stelhet. Det som gör att flest söker vård är att det gör ont i knät vid belastning. Symtomen kan ofta komma som en överraskning eftersom smärtan kan uppstå utan förklarlig anledning eller av ett mindre snedsteg. Förändringarna i leden som orsakar smärtan har dock uppstått under lång tid även om belastningen som startade symptomen kom plötsligt. I ett senare skede av sjukdomen kan värk uppstå även i stillasittande eller liggande position, så kallad vilovärk.

Ibland förekommer tendenser till hjulbenthet eller kobenthet, något som varierar beroende på hur leden förändrats hos människor med knäledsartros. Detta kan öka problemen ytterligare eftersom leden belastas på ett ohälsosamt sätt. Handledd, långsiktig träning är den behandling som rekommenderas vid artros – gärna i samråd med en fysioterapeut som kan utforma ett individanpassat program.

Oavsett vilken diagnos som ligger till grund för symtomen när man har ont i knät är det bra att söka vård. En professionell bedömning är det enda sättet att säkertställa orsaken och därmed få tillgång till rätt behandling.

Fortsätt läsa om orsaker och behandling av ont i knät på artros.org.


Till toppen av sidan