Ont i knät – symtom

Knät är en av de absolut mest komplicerade lederna vi har. Därför är det inte särskilt konstigt att problem och skador kan uppstå. Det är helt enkelt väldigt vanligt att få ont i knät, något som kan ha många bakomliggande orsaker Några exempel är knäledsartros, meniskskada och löparknä. Alla dessa tillstånd kräver en viss typ av behandling och därför är det viktigt att kunna peka ut vad smärtan beror på.

Ont i knät av löparknä

Om du springer mycket och upplever smärta i knät kan det röra sig om löparknä. Detta yttrar sig oftast genom att den drabbade får ont i knä vid löpning – därav namnet. Framför allt rör det sig om smärta på utsidan av knät, ofta en skärande smärta. Om det dessutom enbart gör ont vid fysisk utmaning, för att sedan försvinna efter några dagars vila, är risken stor att skadan är orsakad av överansträngda leder.

Meniskskada kan göra att man får ont i knät

Ont i knä vid böjning av lederna, till exempel om man sitter på huk, kan vara ett tecken på meniskskada. Meniskerna ska fungera som stötdämpare när leden belastas. Har dessa blivit skadade kan det röra sig om en spricka eller lossad bit. När det sker kan det hända att knät låser sig i en position. Dessa symtom i kombination med smärta är karaktäristiskt för en meniskskada.

Ont i knä vid belastning behöver dock inte betyda att det finns en meniskskada. Däremot är låsning och svullnad av knät typiska symtom. För att behandla skadan kan viss typ av träning vara lämpligt, och många gånger läker det av sig självt. Av den anledningen kan läkaren vilja avvakta lite när det finns misstankar om en meniskskada.

Ont i knät på grund av ledutgjutning eller hydrartros

Ont på baksidan av knät kan bero på en ledutgjutning eller hydrartros. Detta uppstår ofta som en bieffekt av exempelvis en meniskskada. Hydrartros kan också komma av kroniska ledsjukdomar. Gemensamt för både ledutgjutning och hydrartros är en ökad mängd ledvätska som orsakar problem. Fysioterapi används som behandling mot hydrartros. Besvären kan ofta försvinna relativt omgående.

Artros som orsak till att man får ont i knät

Knäledsartros kan ge flera symtom, är det första är stelhet. Det som gör att flest söker vård är dock att det gör ont i knät vid belastning. Symtomen kan ofta komma som en överraskning eftersom smärtan kan uppstå utan förklarlig anledning eller av ett mindre snedsteg. I ett senare skede av sjukdomen kan värk uppstå även i stillasittande eller liggande position.

Ibland förekommer tendenser till hjulbenthet hos människor med knäledsartros. Detta kan öka problemen ytterligare eftersom leden belastas på ett ohälsosamt sätt. Handledd, långsiktig träning är den behandling som rekommenderas vid artros – gärna i samråd med en fysioterapeut som kan utforma ett individanpassat program.

Oavsett vilken diagnos som ligger till grund för symtomen när man har ont i knät är det bra att söka vård. En professionell bedömning är det enda sättet att säkertställa orsaken och därmed få tillgång till rätt behandling.


Till toppen av sidan