Ta artrostestet

Meniskskada i knät

Senast uppdaterad: oktober 15, 2018

En meniskskada i knät innebär att den stötdämpande menisken har drabbats av ett trauma i någon form. Detta uppstår vanligtvis i samband med en snabb vridning av knät. Skadan är särskilt vanlig hos idrottare som spelar exempelvis fotboll eller handboll. Skadan orsakar ofta värk i knät, men svullnad och svårigheter att sitta på huk kan också förekomma. Låsningar av knät är inte helt ovanligt.

Symtom på en meniskskada i knät

När menisken i knät har skadats upplevs en stark smärta från knät. Många kan få svårt att sova på grund av den ihållande smärtan. Det är även vanligt att knät låser sig och inte går att sträcka ut helt då det kan känns väldigt stramt och stelt. Smärtan känns framförallt på baksidan av knät och kan bli mycket obehaglig vid rotation eller vridning.

Diagnostisera en meniskskada i knät

Vid symtom på en meniskskada i knät bör en fysioterpeut eller en läkare kontaktas. Denne kommer att göra en grundlig undersökning av knät samt titta på tidigare sjukdomshistoria. Vid undersökningen får den drabbade även genomgå flera olika tester och rörelser som påvisar om det är just menisken i knät som är skadad. I många fall gör man även en magnetröntgen för att säkert diagnostisera, men också för att se hur omfattande meniskskadan är. Dock rekommenderas MR-undersökningar inte rutinmässigt. Detta beror på att små meniskskador som inte ger symtom ofta är ett vanligt bifynd på MR även på friska knäleder.

Om det inte går att belasta knät eller om vid frekventa problem med låsningar rekommenderas kontakt med en akutmottagning. Just ett låst knä är inte bra då det kan ge kronisk stelhet. Av den anledningen kan en akut meniskoperation ibland genomföras. Vid lättare besvär räcker det oftast att vila och låta meniskskadan i knät läka av sig självt. Har det inte blivit bättre inom två veckor bör sjukvården kontaktas.

Vad orsakar en meniskskada i knät?

En meniskskada i knät drabbar främst yngre personer. Unga män löper två gånger så stor risk att drabbas i jämförelse med unga kvinnor. Anledningen till att unga människor ligger mer i riskzonen är på grund av sambandet med idrottsutövande. Speciellt fotboll och andra kontaktsporter, men även skidåkning, är kopplade till en hög risk för meniskskador.

Äldre människor löper däremot en större risk att drabbas av en degenerativ meniskskada, där vävnaden lättare skadas som en följd av åldersförändrade strukturer. Degenerativa meniskrupturer är ofta en del av det allmäna åldrandet av knäleden och kan vara ett delfenomen i knäledsartros

Behandling vid meniskskada i knät

En meniskskada i knät behandlas antingen med rehabilitering eller operation. Sjukgymnastik och rehabilitering rekommenderas alltid i första hand, men ibland kan detta kombineras med operation. Då får den drabbade ett personligt träningsprogram med övningar att följa.

Vid misstanke om meniskskada i knät bör sjukvården kontaktas. Det kan också vara bra att försöka minska svullnaden genom att t.ex. kyla knäleden eller sätta på en gasbinda. Om det är en lättare skada räcker det oftast att vila och inte utföra några aktiviteter som kan förvärra skadan. Man kan även använda sig av recpetfria antiinflammatoriska värktabletter mot smärta och svullnad.


Till toppen av sidan