Ta artrostestet

Artros

Senast uppdaterad: juni 3, 2020

Artros är världens vanligaste ledsjukdom och drabbar idag ungefär 1 av 4 över 45 i Sverige. Sjukdomen medför att den led som drabbas blir stel och gör ont, framförallt vid belastning. Då ledbrosk finns i alla leder i kroppen, kan vilken led som helst drabbas. Vanligast är dock att drabbas av knä- och höftledsartros, men många lider även av artros i fingrarna, ryggraden, axeln eller käken. Om flera leder drabbas hos samma individ så kan man prata om generaliserad artros. Artros blir vanligare med åldern, men alla kan drabbas. Med rätt kunskaper kan man både förebygga sjukdomen och lindra symtomen.  

Enligt Socialstyrelsens riktlinjer –såväl som internationell forskning och information från internationella organisationer (såsom OARSI) – bör artrosbehandling i första hand bestå av träning och anpassad sjukgymnastik. Detta eftersom träning hjälper till att minska den ogynnsamma belastning på leden som orsakar artros. I vissa fall kan det även vara aktuellt med viktnedgång om belastningen på lederna är alltför stor.

Vad är artros?

Artros är en ledsjukdom som orsakar smärta och stelhet i den led som drabbas. Sjukdomen beror bland annat på en obalans i produktionen av broskets byggstenar. Det innebär att brosket bryts ned snabbare än det hinner byggas upp, vilket leder till att vävnaden gradvis bryts ned. Mängden brosk i den drabbade leden minskar med detta, och i vissa fall försvinner det helt. Även andra förändringar sker i ledens struktur vid artros; bland annat ändras ledens form med påbyggnad av ben vid ledens kanter.

Brosket är en vävnad som förekommer i alla leder i kroppen. Det fungerar som glidyta och gör att de olika delarna i leden, exempelvis skelettben, kan glida mot varandra utan motstånd. Det har också till uppgift att jämnt fördela ledens belastning, så att en del inte blir mer belastad än en annan. När brosket bryts ned blir det därmed svårare att använda leden som vanligt.

Vanliga symtom på artros

Några vanliga symtom på artros är:

 • Belastningssmärta (ont i lederna när de belastas)
 • Stelhet, framförallt efter vilande perioder
 • Vilovärk (främst vid långt gången artros)

Beroende på vilken led som drabbas kan man få lite olika symtom. Vid artros i knät kan man exempelvis uppleva smärta vid promenad eller när man går i trappor. Det första tecknet på höftledsartros är däremot att det blir svårt att rotera höften utåt. Därför är det alltid bra att uppsöka en fysioterapeut eller allmänläkare för att få en professionell bedömning.

Artros i olika leder

Alla leder i kroppen kan drabbas av artros. Om flera leder drabbas hos samma individ, brukar man prata om generaliserad artros. Sjukdomen är dock vanligare i vissa leder än andra – de vanligaste formerna av artros är:

 • Artros i knät 
 • Artros i höften 
 • Artros i käken
 • Artros i ryggen
 • Artros i foten/fotleden
 • Artros i handen
 • Artros i axeln

Artros i två av de vanligaste lederna: Knä och höftled

Några vanliga symtom på artros i knät är:

 • Stelhet i knäleden
 • Smärta inne i knäleden, främst vid belastning
 • Vilovärk, det vill säga att det kan göra ont under natten eller efter fysisk aktivitet
 • Återkommande ledsvullnad efter fysisk aktivitet
 • Onormal trötthet och nedstämdhet

Liksom vid andra former av artros rekommenderas fysioterapi. Kortisoninjektioner kan lindra smärtan, och knäskydd (ortos) kan användas för ökat stöd i vardagen.

Några vanliga symtom på höftledsartros är:

 • Svårigheter att rotera benet utåt
 • Smärta i höftleden som ibland strålar ned mot stuss och ned i lår
 • Stelhet och smärta, främst efter vilande perioder
 • Onormal trötthet och nedstämdhet

Artros i höften behandlas främst med anpassad fysioterapi. Det kan vara tekniskt svårt att injicera kortison i leden, därför utförs detta enbart av erfarna ortopeder – i särskilda fall. Protesoperation kan vara en sista utväg.

Orsaker till artros

Ofta orsakas artros av långvarig fel- eller överbelastning av en eller flera leder. De faktorer vi känner till idag som kan leda till utveckling av artros är bland annat: 

 • Övervikt*
 • Tungt ensidigt belastande arbete med monotona rörelser
 • Muskelsvaghet
 • Ärftlighet
 • Ledskador
 • Elitidrott

*Vad gäller artros är övervikt en viktig faktor då det kan innebära att man bär på mer kroppsvikt än vad kroppen klarar av att bära upp. Det handlar därmed om fettmassa i förhållande till muskelmassa, snarare än om kroppsvikt.

Den här typen av riskfaktorer orsakar en obalans i produktionen av broskets byggstenar. Det innebär att ledbrosket bryts ned snabbare än det hinner byggas upp. Det orsakar en gradvis nedbrytning av brosket, vilket gör att den drabbade leden blir svår att använda.

Så ställs diagnosen artros

Diagnosen artros kan ställas av allmänläkare, fysioterapeut (sjukgymnast) och ortopedläkare. Enligt Socialstyrelsen, såväl som flera internationella organisationer, bör artros ses som en klinisk diagnos. Det innebär att det som bör ligga till grund för diagnosen är patientens bakgrund, beskrivna symptom och riskfaktorer. Ibland krävs en kroppslig undersökning för att finna kliniska tecken. Den som ställer diagnosen kan därför behöva information om exempelvis tidigare skador eller mediciner, om någon i släkten har artros, vid vilka tillfällen det gör ont och hur väl lederna fungerar i vardagen.

Målet är inte enbart att ställa diagnosen, utan också att förstå vilka riskfaktorer som går att undvika eller förebygga för att undvika fortsatt negativ påverkan på leden. Här kan det exempelvis röra sig om ett belastande arbete, dålig hållning eller övervikt i förhållande till muskelstyrka. Behandlingen anpassas sedan för att åtgärda dessa faktorer och minska symtomen. För att få rätt behandling och bra resultat är det därför viktigt att få en diagnos så tidigt som möjligt.

Behandling av artros 

Det finns idag ingen botande behandling vid artros. Däremot finns det behandling som kan lindra symtomen. Många kan även helt bli av med sina besvär. När det kommer till behandling av artros är forskare såväl som internationella organisationer överens; den behandling som ger bäst resultat för de flesta är grundbehandling för artros – alltså anpassad träning (fysioterapi) i kombination med utbildning om sjukdomen. Detta minskar symtomen på lång sikt.

Artrosbehandling i tre steg:

Alla patienter: Anpassad fysioterapi, utbildning om artros (viktkontroll vid behov)
Några patienter: Smärtlindring och hjälpmedel
Få patienter: Kirurgiska åtgärder

 • Anpassad fysioterapi: 
  Alla som drabbas av artros ska först och främst behandlas med hjälp av anpassad fysioterapi. Anpassad fysioterapi har visat sig ge lika bra smärtlindring som läkemedel, men med lägre risk för komplikationer och bieffekter. 
 • Smärtlindring och hjälpmedel
  I de fall då den drabbade har för ont för att utföra fysioterapin, kan smärtstillande läkemedel underlätta. Främst används lättare tabletter i gruppen NSAID (exempelvis Diklofenak, Voltaren, Pronaxen och Ipren).

  Hjälpmedel kan användas för att underlätta vardagen. Exempelvis kan en käpp eller krycka avlasta knä eller höft, speciella skor kan väljas ut för artros i fötter eller tår, och en stabiliserande handortos kan användas vid artros i tummen.

 • Kirurgiska ingrepp
  Kirurgi är den sista utvägen vid artros och används bara då övrig behandling inte har gett tillfredsställande resultat. Även de som opereras ska därmed ha provat både anpassad fysioterapi och smärtlindrande behandling. Det vanligaste ingreppet vid artros är protesoperation. Detta används vid artros i knä och höft. Det går att operera även andra leder vid artros, exempelvis steloperation av små leder i foten, men detta är inte lika vanligt.

Artrosskola

Ett sätt att ta del av grundbehandling för artros är via Artrosskolan. Konceptet utvecklades av organisationen BOA (Bättre Omhändertagande av patienter med Artros) och erbjuds idag via landsting över hela landet. BOA grundade Artrosskolan när flera undersökningar visat att endast ett fåtal artrospatienter fick rätt vård. Det första initiativet till Artrosskolan genomfördes för bara 12 år sedan, men konceptet är redan en väletablerad behandling.

Artrosskolan bygger på långsiktig, handledd träning tillsammans med fysioterapeut (sjukgymnast) eller arbetsterapeut. Träningen utförs ofta i grupp tillsammans med andra patienter i samma situation. Deltagarna har då möjlighet att dela tips och erfarenheter med varandra, samtidigt som det finns möjlighet att ställa frågor till medicinskt kunnig personal. Detta kombineras med utbildning om sjukdomen och hur den kan hanteras i vardagen.

Artrosskola på nätet

Samma typ av artrosbehandling erbjuds även digitalt via tjänsten Joint Academy. Framförallt är det kroniska sjukdomar som lämpar sig väl för behandling online, enligt flera internationella studier. Artros passar extra bra att behandla digitalt, eftersom diagnosen kan ställas av en fysioterapeut.

Behandlingen bygger på anpassad träning (fysioterapi) och utbildning, vilket enkelt kan tillhandahållas via en app. De dagliga påminnelserna gör att patienterna kommer ihåg att utföra sina övningar. Det är också lätt för användaren att hålla koll på sin egen utveckling, eftersom appen loggar smärtnivåer och ledfunktion varje vecka.

De som väljer den digitala artrosbehandlingen Joint Academy kopplas direkt ihop med en personlig fysioterapeut. Uppföljningen sker därefter genom meddelanden och telefonsamtal, vilket gör behandlingen både tillgänglig och personlig.

Vad kan man göra själv?

Som drabbad av artros finns det en hel del saker att göra själv, exempelvis kan man förebygga och lindra artros med en hälsosam livsstil. Grunden till artrosbehandling är, som tidigare nämnt, anpassad fysioterapi och en fördel med Artrosskolan är att man inte behöver någon remiss från läkare för att börja behandlingen. Istället kan man söka behandlingen på eget initiativ – både fysiskt och digitalt.

Detta är dock bara en del av en större helhet. Eftersom artros orsakas av en eller flera samverkande riskfaktorer så går behandlingen ut på att motverka dessa. Förutom anpassad fysioterapi kan alltså en beteendeförändring vara nödvändig. Det behöver inte handla om stora förändringar, men några steg i rätt riktning kan exempelvis vara:

 • Att få in mer vardagsmotion
 • Att lägga om kosten för att till exempel gå ner i vikt
 • Att utföra mer rörlighetsträning för att minska stelheten
 • Att förbättra sin ergonomi

References:
https://www.jointacademy.com/se/sv/artros/
https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/behandling–hjalpmedel/smartbehandlingar-och-rehabilitering/artros-behandlas-bast-med-fysisk-aktivitet/


Till toppen av sidan