Olika typer av knäsmärtor

De allra flesta har någon gång känt av smärtor från knät eller upplevt en svullnad runt denna led. Inte sällan har detta uppstått efter en aktivitet som slutat med ett stukat knä. Det kan ha varit ett fall, en cykeltur som gått snett eller en tuff fotbollsmatch. Det är också vanligt att knät kan bli svullet och få en viss rodnad i samband med smärtan. Det kan alltså finnas flera orsaker bakom ett svullet knä.

Svullet knä – insidan

Om individen som är skadad känner en smärta på insidan av knät och dessutom har en uppenbar svullnad, kan de inre knäligamenten vara skadade. Det kan också bero på medial artros som uppstår efter att brosk och ligament skadats inuti knät. Detta är ett tillstånd som kännetecknas smärta och stelhet på insidan av knät. Här kan tillbehör som stabiliserande knäskydd behövas. Om en skada uppstått på ett inre knäligament och detta inte orsakats av artros kan upprepad sjukvård behövas.

Att ha ont på insidan av knät kan även bero på en seninflammation eller att knät vridit sig under aktivitet. Även slemsäcksinflammation och inre meniskskada kan vara orsaker. För att få reda på orsaken till smärtan samt vilken behandling som bör tillämpas uppmanas individen att söka sjukvård, speciellt vid akuta situationer där smärtan är hög. Artrosrelaterad smärta kan ofta avhjälpas med sjukgymnastik och eventuellt smärtstillande.

Svullet knä – utsidan

Om man istället har ont på utsidan av knät kan det handla om så kallat löparknä. Detta kännetecknas främst av smärta på utsidan av knät och kan uppstå efter en irritation mellan den yttre femurkondylen och tractussenan på lårets utsida. Här handlar det om en muskelskada som är vanlig i alla åldrar. Den främsta behandlingen mot löparknä är rehabiliterande träning, tvärfriktionsmassage och akupunktur. Vid svåra fall eller som komplement, kan även kortisoninjektioner ges.

Svullet knä – baksida

När individen har ont på baksidan av knät kan det antingen peka på tendinit eller meniskskador. Tendinit uppkommer efter att knät varit långvarigt belastat och förekommer framför allt hos vuxna och äldre. Vid skador på menisken är smärtan ihållande, precis som vid tendinit och uppkommer snabbt och intensivt. Symtom är ett svullet knä som kan känns svårt att röra. Ibland uppstår även låsningar och ömhet.

Behandling av ett svullet knä

För den som har ont i knät kan det ibland vara svårt att hitta orsaken till smärttillståndet. De skador som kan uppkomma inuti och utanpå knät kan vara många och ha olika upprinnelser. Smärta kan komma från artros eller artrit liksom från tidigare skador. De kan också uppkomma genom förslitning, för hög påfrestning eller skada efter fysiska kontaktsporter. Smärta i knät är därför inte alltid åldersrelaterat, som det kan vara lätt att tro.

Milda knäsmärtor går oftast över efter ett tags vila men vid akuta knäsmärtor, så som ett knä ur led, är det viktigt att individen håller sig stilla och placerar benet i högläge. En läkare eller sjukgymnast bör därefter göra en bedömning av skadan och erbjuda en rehabiliteringsplan. Individen kan oftast återgå till aktivitet inom ett par veckor beroende på hur omfattande skadan varit.


Till toppen av sidan