Ta artrostestet

Olika typer av knäsmärtor

Senast uppdaterad: maj 9, 2019

De allra flesta har någon gång känt av smärtor från knät eller upplevt en svullnad i denna led. Inte sällan har detta uppstått efter en aktivitet som slutat med ett stukat knä. Det kan ha varit ett fall, en cykeltur som gått snett eller en tuff fotbollsmatch. Anledningen till att knäleden svullar är att leden producerar ledvätska för att smörja någon form av irritation i leden. Det kan därmed finnas flera orsaker bakom ett svullet knä.

Svullet knä – insidan

Om den som är skadad känner en smärta på insidan av knät och dessutom har en uppenbar svullnad, kan det inre ledbandet vara skadat. Det inre ledbandet, som kallas för det mediala kollateralligamentet, ligger dock utanför ledkapseln och behöver inte ge svullnad i hela leden. Det kan också bero på medial artros det vill säga förändringar på brosket på insidan av knäleden. Detta är ett tillstånd som kännetecknas av smärta på insidan av knät, ofta i kombination med stelhet. Artros behandlas oftast med särskilda träningsövningar. 

Att ha ont på insidan av knät kan även bero på en seninflammation, exempelvis efter att knät vridit sig under aktivitet. Även skada på den inre menisken, så kallade mediala menisken, kan vara en orsak. Meniskskador ger typiskt belastningssmärta, framför allt när man vrider eller böjer knäleden, men kan även ge smärtsamma låsningar. För att få reda på orsaken till smärtan och vilken behandling som bör tillämpas uppmanas individen att söka sjukvård. Detta gäller speciellt vid akuta situationer där smärtan är svår. Artrosrelaterad smärta kan ofta avhjälpas med sjukgymnastik och eventuellt smärtstillande vid behov. 

Svullet knä – utsidan

Om man istället har ont på utsidan av knät kan det handla om så kallat löparknä. Detta kännetecknas främst av smärta på utsidan av knät och kan uppstå efter en muskelöveransträngning mellan den yttre femurkondylen och tractussenan på lårets utsida. Den främsta behandlingen vid löparknä är rehabiliterande träning, tvärfriktionsmassage och akupunktur. Vid svåra fall eller som komplement kan även kortisoninjektioner ges. 

På utsidan av knäleden kan man också få skador på den yttre menisken, den så kallade laterala menisken, även om detta är mer ovanligt än mediala meniskskador. Symptomen är samma som beskrivs ovan, med belastningssmärta, låsningar och svullnad. Även artros på utsidan av knäleden, så kallad lateral artros är ovanligare än medial. 

Svullet knä – baksida

Svullnad på baksidan av knäleden kallas för bakercysta. En bakercysta är en utbuktnad av ledkapseln fylld med ledvätska. Detta uppstår, i likhet med annan ledvsvullnad, på grund av irritation i leden. Behandlingen av bakercysta är således att behandla den bakomliggande orsaken. I de flesta fall rör det sig om artros eller meniskskada. Behandlingen blir därmed oftast riktad träning.

Behandling av ett svullet knä

För den som har ont i knät kan det ibland vara svårt att hitta orsaken till smärttillståndet. De skador som kan uppkomma inuti och utanpå knät kan vara många och ha olika ursprung. Smärta kan komma från ledbroskförändringar som funnits länge, det vill säga artros, men också från tidigare eller akut påkomna skador. Smärta i knät är därför inte alltid åldersrelaterat, som det kan vara lätt att tro.

Milda knäsmärtor går oftast över efter ett tags vila, men vid svår smärta bör man söka sjukvård. En läkare eller sjukgymnast bör därefter göra en bedömning av skadan och erbjuda en rehabiliteringsplan. Individen kan oftast återgå till aktivitet inom ett par veckor, beroende på hur omfattande skadan varit.


Till toppen av sidan